Bureau Veritas Szkolenia

  • Data publikacji: Styczeń 8, 2021

Bureau Veritas Szkolenia poprzez realizację szerokiego zakresu szkoleń i certyfikacji na skalę międzynarodową, wspiera przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze różnych sektorów gospodarki w funkcjonowaniu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, w zyskiwaniu nowych kompetencji i tym samym wzmacnianiu pozycji swojej firmy na rynku. Sieć działa w 140 krajach jako jedna z nielicznych organizacji szkoleniowych posiadających uprawnienia do przyznawania kompetencji audytorskich IRCA, które uznawane są na arenie międzynarodowej. Pełen zakres informacji dostępny jest na stronie internetowej firmy. Zapraszamy.

Dane teleadresowe

Rodzaj zawartości:
Firmy